قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت 12:03:28 برابر با 246,440 دویست و چهل و شش هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 301,610 سیصد و یک هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 339,460 سیصد و سی و نه هزار و چهار صد و شصت ریال