قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت 12:00:38 برابر با 255,785 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ریال قیمت یورو 315,715 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پانزده ریال قیمت پوند 350,005 سیصد و پنجاه هزار وپنج ریال