قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت 12:43

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت 12:43:41 برابر با 258,520 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 317,100 سیصد و هفده هزار و صد ریال قیمت پوند 355,030 سیصد و پنجاه و پنج هزار وسی ریال