قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت 11:58:33 برابر با 255,690 دویست و پنجاه و پنج هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 353,080 سیصد و پنجاه و سه هزار وهشتاد ریال