قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت 12:20

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت 12:20:46 برابر با 256,960 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 315,960 سیصد و پانزده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 354,190 سیصد و پنجاه و چهار هزار و صد و نود ریال