دلار امروز 318,460 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 318,460 ریال امروز بیست و هفت مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:53 قیمت یورو 374,442 سیصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و چهل و دو  ریال قیمت پوند 417,270 چهار صد و هفده هزار و دویست و هفتاد ریال