دلار امروز 315,050 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 315,050 ریال امروز بیست و سه مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:18 قیمت یورو 369,940 سیصد و شصت و نه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 414,630 چهار صد و چهارده هزار و ششصد و سی ریال