دلار امروز 312,990 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 312,990 ریال امروز بیست و دو مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:03 قیمت یورو 370,000 سیصد و هفتاد هزار ریال قیمت پوند 413,120 چهار صد و سیزده هزار و صد و بیست ریال