دلار امروز 311,540 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 311,540 ریال امروز بیست مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:13 قیمت یورو 368,000 سیصد و شصت و هشت هزار ریال قیمت پوند 407,050 چهار صد و هفت هزار وپنجاه ریال