دلار امروز 309,040 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 309,040 ریال امروز بیست و هشت مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:54 قیمت یورو 362,000 سیصد و شصت و دو  هزار ریال قیمت پوند 410,150 چهار صد و ده هزار و صد و پنجاه ریال