دلار امروز 304,971 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 304,971 ریال امروز بیست و یک مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:05 قیمت یورو 359,020 سیصد و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 410,720 چهار صد و ده هزار و هفتصد و بیست ریال