دلار امروز 299,560 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 299,560 ریال امروز نوزده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:21 قیمت یورو 350,920 سیصد و پنجاه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 404,180 چهار صد و چهار هزار و صد و هشتاد ریال