دلار امروز 293,750 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 293,750 ریال امروز یک آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:01 قیمت یورو 347,603 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و سه ریال قیمت پوند 400,390 چهار صد هزار و سیصد و نود ریال