دلار امروز 289,360 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 289,360 ریال امروز چهارده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:55 قیمت یورو 334,950 سیصد و سی و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 392,260 سیصد و نود و دو  هزار و دویست و شصت ریال