دلار امروز 288,060 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 288,060 ریال امروز سی مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:15 قیمت یورو 331,660 سیصد و سی و یک هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 394,140 سیصد و نود و چهار هزار و صد و چهل ریال