دلار امروز 284,550 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 284,550 ریال امروز دوازده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:49 قیمت یورو 334,568 سیصد و سی و چهار هزار و پانصد و شصت و هشت ریال قیمت پوند 383,300 سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد ریال