دلار امروز 282,625 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 282,625 ریال امروز دوازده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:33 قیمت یورو 326,380 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 389,480 سیصد و هشتاد و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال