دلار امروز 281,490 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 281,490 ریال امروز شش شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:31:02 قیمت یورو 325,250 سیصد و بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 389,990 سیصد و هشتاد و نه هزار و نه صد و نود ریال