دلار امروز 279,800 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 279,800 ریال امروز پنج آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:44 قیمت یورو 331,704 سیصد و سی و یک هزار و هفتصد و چهار ریال قیمت پوند 375,950 سیصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال