دلار امروز 278,990 ساعت 18:38

قیمت زنده دلار 278,990 ریال امروز پنج شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:38:36 قیمت یورو 321,998 سیصد و بیست و یک هزار و نه صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 386,578 سیصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال