دلار امروز 278,990 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 278,990 ریال امروز چهار شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:35:55 قیمت یورو 321,991 سیصد و بیست و یک هزار و نه صد و نود و یک ریال قیمت پوند 386,571 سیصد و هشتاد و شش هزار و پانصد و هفتاد و یک ریال