دلار امروز 277,500 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 277,500 ریال امروز هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:54 قیمت یورو 326,460 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 375,090 سیصد و هفتاد و پنج هزار ونود ریال