دلار امروز 275,560 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 275,560 ریال امروز بیست و نه مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:22 قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 368,900 سیصد و شصت و هشت هزار و نه صد ریال