دلار امروز 275,230 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 275,230 ریال امروز سی و یک شهریور هزار و چهارصد ساعت 17:34:07 قیمت یورو 323,010 سیصد و بیست و سه هزار وده ریال قیمت پوند 377,900 سیصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد ریال https://talakar.com