دلار امروز 273,850 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 273,850 ریال امروز نوزده مهر هزار و چهارصد ساعت 17:32:09 قیمت یورو 317,010 سیصد و هفده هزار وده ریال قیمت پوند 373,600 سیصد و هفتاد و سه هزار و ششصد ریال https://talakar.com