دلار امروز 273,774 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 273,774 ریال امروز دوازده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:35:46 قیمت یورو 313,314 سیصد و سیزده هزار و سیصد و چهارده ریال قیمت پوند 379,594 سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و نود و چهار ریال https://talakar.com