دلار امروز 273,683 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 273,683 ریال امروز یازده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:34:45 قیمت یورو 313,223 سیصد و سیزده هزار و دویست و بیست و سه ریال قیمت پوند 379,503 سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و سه ریال