دلار امروز 273,470 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 273,470 ریال امروز شانزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:34:37 قیمت یورو 314,560 سیصد و چهارده هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 379,660 سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و شصت ریال https://talakar.com