دلار امروز 272,510 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 272,510 ریال امروز بیست و دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:31:55 قیمت یورو 314,340 سیصد و چهارده هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 379,500 سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد ریال https://talakar.com