دلار امروز 271,710 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 271,710 ریال امروز بیست و یک مهر هزار و چهارصد ساعت 17:32:59 قیمت یورو 314,450 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 370,790 سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و نود ریال https://talakar.com