دلار امروز 271,210 ساعت 18:38

قیمت زنده دلار 271,210 ریال امروز چهارده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:38:40 قیمت یورو 316,150 سیصد و شانزده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 379,070 سیصد و هفتاد و نه هزار وهفتاد ریال https://talakar.com