دلار امروز 271,060 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 271,060 ریال امروز بیست آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:04 قیمت یورو 320,440 سیصد و بیست هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 375,750 سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال