دلار امروز 270,631 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 270,631 ریال امروز بیست و یک آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:20 قیمت یورو 320,061 سیصد و بیست هزار وشصت و یک ریال قیمت پوند 365,081 سیصد و شصت و پنج هزار وهشتاد و یک ریال