دلار امروز 270,420 ساعت 18:55

قیمت زنده دلار 270,420 ریال امروز ده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:55:51 قیمت یورو 312,950 سیصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 375,600 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال