دلار امروز 270,100 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 270,100 ریال امروز بیست مهر هزار و چهارصد ساعت 17:32:48 قیمت یورو 312,030 سیصد و دوازده هزار وسی ریال قیمت پوند 367,500 سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال https://talakar.com