دلار امروز 270,020 ساعت 17:40

قیمت زنده دلار 270,020 ریال امروز سیزده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:40:14 قیمت یورو 319,920 سیصد و نونزده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 370,240 سیصد و هفتاد هزار و دویست و چهل ریال