دلار امروز 268,990 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 268,990 ریال امروز بیست و شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:55 قیمت یورو 305,050 سیصد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 372,540 سیصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و چهل ریال