دلار امروز 268,990 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 268,990 ریال امروز بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:33:03 قیمت یورو 305,817 سیصد و پنج هزار و هشت صد و هفده ریال قیمت پوند 373,117 سیصد و هفتاد و سه هزار و صد و هفده ریال