دلار امروز 268,990 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 268,990 ریال امروز بیست و هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:18 قیمت یورو 305,686 سیصد و پنج هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال قیمت پوند 372,986 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد و شش ریال