دلار امروز 268,990 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 268,990 ریال امروز بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:50 قیمت یورو 305,503 سیصد و پنج هزار و پانصد و سه ریال قیمت پوند 372,803 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و سه ریال