دلار امروز 268,520 ساعت 17:49

قیمت زنده دلار 268,520 ریال امروز بیست و سه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:49:09 قیمت یورو 317,956 سیصد و هفده هزار و نه صد و پنجاه و شش ریال قیمت پوند 361,700 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد ریال