دلار امروز 268,520 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 268,520 ریال امروز بیست و دو آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:49 قیمت یورو 317,816 سیصد و هفده هزار و هشت صد و شانزده ریال قیمت پوند 361,700 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد ریال