دلار امروز 268,276 ساعت 19:45

قیمت زنده دلار 268,276 ریال امروز بیست و چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 19:45:31 قیمت یورو 316,720 سیصد و شانزده هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 379,600 سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال