دلار امروز 264,503 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 264,503 ریال امروز بیست و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:35:28 قیمت یورو 303,293 سیصد و سه هزار و دویست و نود و سه ریال قیمت پوند 368,943 سیصد و شصت و هشت هزار و نه صد و چهل و سه ریال