دلار امروز 263,550 ساعت 18:01

قیمت زنده دلار 263,550 ریال امروز شانزده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:01:33 قیمت یورو 308,990 سیصد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 367,700 سیصد و شصت و هفت هزار و هفتصد ریال