دلار امروز 260,650 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 260,650 ریال امروز بیست آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:37 قیمت یورو 316,061 سیصد و شانزده هزار وشصت و یک ریال قیمت پوند 350,200 سیصد و پنجاه هزار و دویست ریال