دلار امروز 260,650 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 260,650 ریال امروز بیست و یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:23 قیمت یورو 315,925 سیصد و پانزده هزار و نه صد و بیست و پنج ریال قیمت پوند 350,200 سیصد و پنجاه هزار و دویست ریال