دلار امروز 260,050 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 260,050 ریال امروز بیست و پنج آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:08 قیمت یورو 308,827 سیصد و هشت هزار و هشت صد و بیست و هفت ریال قیمت پوند 345,900 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد ریال