دلار امروز 260,010 ساعت 18:00

قیمت زنده دلار 260,010 ریال امروز بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:00:53 قیمت یورو 315,310 سیصد و پانزده هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 346,200 سیصد و چهل و شش هزار و دویست ریال