دلار امروز 259,840 ساعت 17:43

قیمت زنده دلار 259,840 ریال امروز نوزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:43:03 قیمت یورو 314,410 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 357,600 سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد ریال